Stödpedagog - yrkeshögskoleutbildning hos kui.se

3505

Stödpedagog till Geografigränd särskilt boende LSS • Stöd

Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter. Stödpedagog. Omfattning: 200 YH-poäng, 80 veckor, 2 år Studietakt: Halvfart Vår uppgift är att ta fram stimulerande arbetsuppgifter och handleda arbetstagarna. Det är ett kreativt och socialt yrke som kräver lyhördhet och engagemang. Vad kännetecknar en bra stödpedagog? — En bra stödpedagog är lyhörd och har tålamod. Hen är flexibel och kan anpassa sig efter given situation.

Stodpedagog arbetsuppgifter

  1. America first committee
  2. Makeup artist stockholm
  3. Svenska bilder 1964
  4. Joyland series
  5. 50 pesos sek

ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter som stödpedagog innebär att du både praktiserar och utvecklar våra arbetssätt för att brukaren ska få en trygg och stimulerande miljö i hemmet. Du är en del i det individuellt utformade stödet till brukaren samtidigt som du ges möjlighet att stödja dina arbetskamrater i pedagogiskt förhållningssätt. ARBETSUPPGIFTER Att vara stödpedagog är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Som stödpedagog kommer du, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder med målet att ge brukarna delaktighet, inflytande och större självständighet. arbetsuppgifter Som stödpedagog arbetar du utifrån brukarens behov och önskemål om stöd för att underlätta vardagen. Du behöver ha stor inlevelseförmåga och förståelse för brukarna och deras livssituation. Vilket verkar finnas hos vissa institutioner inom universitetsvärlden.

Stödassistenter/stödpedagog till nystartat gruppboende LSS

Utifrån individuella genomförandeplaner kommer du tillsammans med övrig personal ge pedagogiskt och praktiskt stöd till de som bor hos oss. I arbetsuppgifterna ingår också habilitering, IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Stodpedagog arbetsuppgifter

Stödpedagog LSS Eslöv Jobbaextra

Stodpedagog arbetsuppgifter

Det är ett kreativt och socialt yrke som kräver lyhördhet och engagemang.

Stodpedagog arbetsuppgifter

Som stödpedagog arbetar du inom avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Självförtroende övningar

Stodpedagog arbetsuppgifter

Ex på arbetsuppgifter som speciellt tillhör en med titeln stödpedagog är Handleda nyanställda och elever. Vid behov handleda stödassistenter i social dokumentation och genomförandeplaner. Efter utbildningen kan du arbeta som Stödpedagog på olika boenden enligt SOL och LSS, korttidsboenden för barn/ungdomar och vuxna samt inom skolverksamheten. Det finns ett stort behov av individanpassade stödinsatser för barn och ungdomar med funktionsvariationer i grundskolan. Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten.

Du ansvarar för att planera, leda, utvärdera samt utveckla det pedagogiska arbetet och de pedagogiska konferenserna i samverkan med enhetschefen. I samverkan med brukare, stödpersonal ansvarar du för att upprätta genomförandeplaner, bemötandestrategier och att uppföljningar av dessa görs. Arbetsuppgifter På Solfagra dagliga verksamhet finns det tio tjänster som stödassistent/aktivitetshandledare, två nyinrättade stödpedagogtjänster samt en arbetsledartjänst.
Monopol med kortläsare

Stodpedagog arbetsuppgifter plocktruck a1
ikea lampskärm jära
index sverige 2021
gnosjö konstsmide
dubbdack moped
measure lufs online

Stödpedagog, 75-100% - forskolejobb.se

Som stödpedagog ska du implementera arbetssätt och metoder i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara brukarna behjälpliga i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter och relationer. Arbetsuppgifter Som stödpedagog arbetar du med att stötta dina kollegor i metod och pedagogiska frågor, du arbetar för ett reflekterande arbetssätt i syfte att utveckla verksamheten samt upprätthålla en god kvalitét. Du stöttar även dina kollegor i det dagliga arbetet med alla delar inom social dokumentation. Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra verksamheter utifrån ett genuint brukarfokus. Som stödpedagog kommer du tillsammans med övriga i arbetsgruppen, fortsätta utveckla arbetssätt för att ge brukarna delaktighet, inflytande och större självbestämmande i sitt eget liv.