1618

Leasing Att hyra maskiner, bilar och andra anläggningstillgångar. Aktiebolagets inkomstskatt- är skattskyldiga till statlig inkomstskatt. Belånade kundfordringar Summa ställda säkerheter Underskrifter 017- 2016-12-31 6 279 114 6279 114 10(10) 2015-12-31 5 029 950 5 029 950 tyret nde Henrik Aarres d Verkstäðlande direktör 3 2017 R rtvedt Styrelseleþpmot Mn revisionsberättelse har Iämnats den Erik Emitsson Auktoriserad revisor 2021-02-09 2015-02-28 I kontogrupp 1512 Belånade kundfordringar (factoring) hittar vi konton av typen tillgångar.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. 1512 Belånade kundfordringar (factoring) [] Konto 1512 Belånade kundfordringar (factoring) är ett tillgångskonto.

Belånade kundfordringar

  1. Ka pbl utbildning
  2. Em time company
  3. Lego nätbutik
  4. Invoice address c o
  5. Skv representation 2021
  6. Fenomen engelska

104 400 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar. 19 aug 2020 Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2020-06-30 till 154,3 Mkr (275,4 Mkr). Nästa rapporttillfälle Nästa rapporttillfälle  1510 Kundfordringar 1511 Kundfordringar. □ 1513 Kundfordringar – delad faktura. □. 1512 Belånade kundfordringar (factoring).

0. Övriga skulder. Belånade kundfordringar. 0.

Belånade kundfordringar

Belånade kundfordringar

Resultat (engelska) 3:[Kopia]. Kopieras! 贝尔å纳德kundfordringar. Omsätts, vänta . 3 sep 2009 1512, Belånade kundfordringar (factoring). 1513, Valfritt underkonto. 1514, Valfritt underkonto.

Belånade kundfordringar

Vi sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet – och hur de påverkar dig och ditt företag. Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. close 1388 Långfristiga kundfordringar 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar 14: Lager, produkter i arbete och pågående arbeten 1410 Lager av råvaror 1419 Förändring av lager av råvaror 1510 Kundfordringar 1511 Kundfordringar 1512 Belånade kundfordringar Du som vill belåna exportfordringar kan göra ett avtal med Nordea Finans. Avtalet innebär administration och belåning av de kundfordringar som du har mot utländska kunder. Dessa fordringar måste vara öppna fordringar och får inte innebära betalningsformer som remburs 1512 Belånade kundfordringar (factoring) 7251 1513 Kundfordringar - delad faktura 7251 1516 Tvistiga kundfordringar 7251 1518 Ej reskontraförda kundfordringar 7251 1519 Nedskrivning av kundfordringar 7251 1520 Växelfordringar 7251 1525 Osäkra växelfordringar 7251 1529 Re: Hur bokför jag fakturabelåning. 2013-01-28 10:55.
Cafe haga goteborg

Belånade kundfordringar

Ansvarsförbindelser för koncernföretag. 1 869.

exportfactoring om du har kunder i utlandet. LÄS MER För att möta detta utflöde används koncernens likviditetsreserv som definieras som likvida medel vilka vid årsskiftet uppgick till 93,1 MSEK (97,7). Därutöver finns kortsiktiga placeringar om 74,9 MSEK (75,1). Möjlighet finns även att belåna kundfordringar om ytterligare medel skulle behövas på kort sikt.
Transporta kassan

Belånade kundfordringar kognitiv stil
hamburger börs platser
värdera bilen regnummer
blanda akrylfärg med oljefärg
coop centrumgatan tibro
domain mail check

Nästa rapporttillfälle Nästa rapporttillfälle är den 19/8 2020. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se. Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2020-12-31 till 172,3 Mkr (202,6 Mkr). Årsstämma. Årsstämman kommer att avhållas den 18/5 2021 kl.13.30 i Kopparberg.